Zarząd i Rada Nadzorcza


Zarząd Bestgum Polska sp. z o.o.

Wiesław Sagan - Prezes Zarządu
Grzegorz Lorek - Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza Bestgum Polska sp. z o.o.

Agnieszka Zając - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Leszek Lech  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Sondaj - Sekretarz Rady Nadzorczej

Urszula Jankowska - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Górska - Członek Rady Nadzorczej