Zarząd i Rada Nadzorcza


Zarząd BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Leszek Lechp.o. Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Agnieszka Zając - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Leszek Sondaj - Sekretarz Rady Nadzorczej

Urszula Jankowska - Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Piotrowski - Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Ruszniak - Członek Rady Nadzorczej