Zarząd i Rada Nadzorcza


Zarząd BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Wiesław Sagan - Prezes Zarządu

Leszek Lech -  Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

Agnieszka Zając - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Leszek Sondaj - Sekretarz Rady Nadzorczej

Urszula Jankowska - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Górska - Członek Rady Nadzorczej