Tenders

Nazwa zamówienia

Dialog techniczny

Osoba prowadząca Beata Gosławska
Numer postępowania Dostawa prasy wulkanizacyjnej
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2018-08-10
Data dodania 2018-08-01

 

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

Zał 1 Zgłoszenie do udziału w Dialogu technicznym

Zał 2  Wstępny opis przedmiotu zamówienia