Tenders

Nazwa zamówienia

Dialog Techniczny - Dostawa rękawic ochronnych i roboczych

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2018-10-29
Data dodania 2018-10-26

załączniki:

- zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym

- zał. nr 1 - zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym

- zał. nr 2 - wstępny opis przedmiotu zamówienia