Zarząd i Rada Nadzorcza

 

Zarząd BESTGUM POLSKA  sp. z o.o.

Robert Osóbka – Prezes Zarządu

Lesław Królak – Wiceprezes Zarządu

Mirosław Milewski – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza BESTGUM POLSKA  sp. z o.o.

Mariusz Skowronek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Piotrowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Urszula Jankowska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Witold Kąkol - Członek Rady Nadzorczej

Patryk Kozłowski - Członek Rady Nadzorczej