Aktualności

 

 

 

Rada Nadzorcza BESTGUM POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu
na podstawie Uchwały Nr 165/IV/2018 dnia 09 maja 2018 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na wybór

Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy produkcji
BESTGUM POLSKA sp. z o.o. nowej, czwartej kadencji. 

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Spółki, ul. Św. Barbary 3 w Rogowcu  II piętro pokój nr 14  w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym, tj. do dnia 25.05.2018r. do godziny 10.00. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres siedziby Spółki. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydować będzie data i godzina doręczenia przesyłki. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Rada Nadzorcza BESTGUM POLSKA sp. z o.o.  – Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu BESTGUM POLSKA sp. z o.o. ”

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

WIERTACZ

miejsce wykonywania pracy:
ROGOWIEC

 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku  wykonywać  będzie:

 • Obsługa urządzeń wiertniczych, pomp płuczkowych, iłomieszałek, pomocniczego sprzętu wiertniczego, podnośników hydraulicznych, urządzeń dźwigowych przeznaczonych do wymiany podwodnych agregatów pompowych oraz innych urządzeń niezbędnych do wykonywania prac wiertniczych.
 • Transport maszyn i sprzętu, montaż i demontaż oraz rozruch maszyn i urządzeń wiertniczych. Wiercenie studni głębinowych i piezometrów.

 

Niezbędnym warunkiem  przystąpienia  do  rekrutacji  jest doświadczenie w w/w zawodzie.

Kandydat powinien posiadać:

 • Doświadczenie w wierceniu na prawidłowy i odwrotny obieg płuczki .
 • Doświadczenie przy wierceniu  studni głębinowych oraz piezometrów ,wykonywaniu obudów studni, zamontowanie pomp głębinowych.
 • Znajomości i umiejętności obsługi sprzętu wiertniczego,

Mile widziane:

 • Wykształcenie kierunkowe (warunek nie konieczny), zatwierdzenia OUG lub wydane przez zakład pracy (warunek nie konieczny)

 

Od kandydatów  do zatrudnienia  wymagane  są  następujące  umiejętności  i kompetencje:

 • Pracowitość, komunikatywność, rzetelność, dyspozycyjność
 • Umiejętność  pracy w zespole, inicjatywa.
   

Oferujemy:

 • Pracę w dużej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Atrakcyjne  wynagrodzenie.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
   

Prosimy o zamieszczenie  w zgłoszeniu adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego. Zastrzegamy  sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres sekretariat@bestgum.pl lub o pozostawienie  podania o pracę w portierni firmy.
Szczegółowych  informacji udzielamy pod numerem telefonu: 693 44 29 05 lub 044 – 737 – 18 – 64.