Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

przetwarzanie danych osobowych nie jest naszym głównym celem, ale przy okazji naszej biznesowej działalności przetwarzamy jednak dane osobowe różnych kategorii podmiotów, będących osobami fizycznymi. Mając na względzie dbałość o właściwe zarządzanie danymi osobowymi przetwarzanymi
w ramach działalności BESTGUM POLSKA sp. z o.o. pragniemy działać zgodnie z prawem, dlatego informujemy Państwa o podstawach, celu, okresie przechowywania Państwa danych osobowych a także prawach, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez naszą Spółkę danych.

 

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się:

z Inspektorem Ochrony Danych: Justyna Urbaniak, adres e-mail: iod@bestgum.pl

lub pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

97-427 Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, skrytka pocztowa 8

 

Dokumenty do pobrania:

1. Karta Ochrony Danych Osobowych w BESTGUM POLSKA sp. z o.o.

2. Klauzula informacyjna postępowania przetargowe (art. 13 RODO) w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

3. Klauzula informacyjna postępowania przetargowe (art. 14 RODO) dla osoby wskazanej przez kontrahenta

4. Klauzula informacyjna art 13. - do korespondencji

5. Proces rekrutacyjny