Tenders

Archives

Nazwa zamówienia Osoba prowadząca Numer postępowania Przetarg roztrzygnięty Termin składania ofert Data dodania
Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości Waldemar Wólkiewicz 20/WWOL/DB/2018 2018-12-17 2018-12-05 08:57:28
Dostawa urządzenia wiertniczego do wiercenia otworów rdzeniowych Waldemar Wólkiewicz 21/WWOL/PW/2018 2018-12-14 2018-11-29 09:57:14
Zakup Kleju Chemosil 211 i Kleju Chemosil 225 Łukasz Miłosz 17/LMIL/PU/2018 2018-11-30 2018-11-20 13:33:20
Zakup folii moletowanych: PE 1200x0,15; 1300x0,15; 1400x0,15 Łukasz Miłosz 16/LMIL/PU/2018 2018-11-30 2018-11-20 13:22:54
Dostawa materiału wybuchowego emulsyjnego Waldemar Wólkiewicz 19/WWOL/PW/2018 2018-11-27 2018-11-13 10:06:06
Dialog Techniczny - Dostawa rękawic ochronnych i roboczych Waldemar Wólkiewicz 2018-10-29 2018-10-26 09:55:42
Zakup i dostawa kauczuku SKI 3 gr.2 Łukasz Miłosz 15/LMIL/PU/2018 2018-10-31 2018-10-19 11:08:59
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych Beata Gosławska 07/BGOS/DS/2018 2018-10-03 2018-09-26 10:52:18
Dostawa ładowarki teleskopowej Waldemar Wólkiewicz 13/WWOL/PB/2018 2018-08-31 2018-08-22 08:09:41
Dialog techniczny Beata Gosławska Dostawa prasy wulkanizacyjnej 2018-08-10 2018-08-01 13:12:40
Dostawa drutu spawalniczego G3Si1 fi 1,2 Damian Szczypiński 04/DSZC/PM/2018 2018-08-02 2018-07-25 07:54:41
Dostawa płyt grzewczych do wulkanizacji gum o wymiarach 773x1850x50 Andrzej Baryła 3/ABAR/PB/2018 2018-07-20 2018-07-10 12:44:35
Dostawa prasy wulkanizacyjnej Beata Gosławska 04/BGOS/PB/2018 2018-07-17 2018-07-09 14:08:31
Dostawa ładowarki teleskopowej Waldemar Wólkiewicz 12/WWOL/PB/2018 2018-07-27 2018-07-09 11:39:40
Zakup i dostawa folii moletowanych Łukasz Miłosz 14/LMIL/PU/2018 2018-07-17 2018-07-04 13:58:07
Zakup i dostawa: środek dyspergujący cynkowo-węglowodorowy Łukasz Miłosz 13/LMIL/PU/2018 2018-07-17 2018-07-04 13:50:55
Zakup i dostawa kauczuku: butadienowy BR i styrenowy SBR Łukasz Miłosz 12/LMIL/PU/2018 2018-07-17 2018-07-04 13:41:09
Zakup i dostawa kauczuku SKI 3 gr.2 Łukasz Miłosz 11/LMIL/PU/2018 2018-07-17 2018-07-04 13:29:53
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 12 03 01-wodne ciecze myjące oraz 12 01 09 - odpadowe emulsje i roztwór z obróbki metali niezawierające chlorowców Beata Gosławska 03/BGOS/TP/2018 2018-07-11 2018-06-28 11:50:56
Dostawa benzyny ekstrakcyjnej III Waldemar Wólkiewicz 11/WWOL/PU/2018 2018-06-29 2018-06-20 13:54:35