Tenders

Archives

Nazwa zamówienia Osoba prowadząca Numer postępowania Przetarg roztrzygnięty Termin składania ofert Data dodania
Usługi przewozowe wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym świadczone ciągnikiem rolniczym Waldemar Wólkiewicz 07/WWOL/PM/2018 2018-04-11 2018-03-28 13:16:20
Zakup i dostawa kauczuku SKN-2645E/KER N-29 Łukasz Miłosz 8/LMIL/PU/2018 2018-04-09 2018-03-27 13:58:48
Zakup i dostawa sadzy technicznej N-220 granulowanej Łukasz Miłosz 3/LMIL/PU/2018 2018-04-06 2018-03-23 14:14:45
Zakup i dostawa surowców: Tlenek cynku 99,5% i Dispergum GT / Aktiplast ST / WERBA LUB ZS / ULTRAFLOW 700 NS / Struktol W 33. Łukasz Miłosz 7/LMIL/PU/2018 2018-03-30 2018-03-20 14:39:40
Zakup i dostawa worków foliowych do naważenia i folii moletowanych Łukasz Miłosz 6/LMIL/PU/2018 2018-03-30 2018-03-20 14:29:41
Zakup i dostawa kauczuku SKI 3 gr.2 Łukasz Miłosz 5/LMIL/PU/2018 2018-04-05 2018-03-20 14:18:57
Zakup i dostawa kauczuku SKN-2645E/KER N-29 Łukasz Miłosz 4/LMIL/PU/2018 2018-03-06 2018-02-26 13:07:00
Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy oraz szkolenia i kursy specjalistyczne Beata Gosławska 01/BGOS/DB/2018 2018-02-12 2018-02-06 08:29:27
Dostawa trójtlenku antymonu, stearyny technicznej w płatkach, antyutleniacza IPPD, grafitu ekspandującego, chloroparafiny 70% Łukasz Miłosz 2/LMIL/PU/2018 2018-01-30 2018-01-22 11:21:37
Dostawa Kleju Chemosil 211 i Kleju Chemosil 225 Łukasz Miłosz 01/LMIL/PU/2018 2018-01-30 2018-01-22 11:04:18
Szkolenia w zakresie pierwszej pomocy oraz szkolenia i kursy specjalistyczne Beata Gosławska 10/BGOS/DB/2017 2018-01-30 2018-01-22 10:12:41
Dostawa kamery głębinowej do inspekcji studni Andrzej Baryła 11/ABAR/PW/2017 2017-10-27 2017-10-18 07:49:45
Dostawa mieszanki Argon+CO2 Waldemar Wólkiewicz 13/WWOL/PM/2017 2017-10-20 2017-10-10 09:56:20
Dostawa wciągarki elektrycznej linowej w ilości 4 sztuk Waldemar Wólkiewicz 12/WWOL/PB/2017 2017-09-22 2017-09-13 13:01:53
Dostawa rozdzielnic nN , zasilająco-sterujących systemem wulkanizacji gum , typ PRZS-PG 400/63 Baryła Andrzej 10/ABAR/PB/2017 2017-09-19 2017-09-08 12:23:31
Odbudowa biologiczna skarpy południowej-makroniwelacja terenu pod nasadzenia drzew na południowym zboczu sektora 4- magazyn gipsu. Andrzej Baryła 9/ABAR/KL/2017 2017-09-15 2017-09-07 08:54:48
Dostawa płyt grzewczych do wulkanizacji gum o wymiarach: 500x300x48 230V Kompakt 2100 W , 1000X300X48 400V 3900W , 1000X500X48 400V 4,5 KW Baryła Andrzej 8/ABAR/PB/2017 2017-09-14 2017-09-05 13:27:45
Zakup pomp hydraulicznych do prasy Wagner silnik 1.1 kW Beata Gosławska 08/BGOS/PB/2017 2017-09-29 2017-08-30 11:58:55
Dostawa wciągarki elektrycznej linowej Waldemar Wólkiewicz 08/WWOL/PB/2017 2017-08-25 2017-08-18 09:12:10
Dostawa agregatu prądotwórczego 110kVA Waldemar Wólkiewicz 07/WWOL/PB/2017 2017-08-25 2017-08-17 08:01:12