Tenders

Archives

Nazwa zamówienia Osoba prowadząca Numer postępowania Przetarg roztrzygnięty Termin składania ofert Data dodania
Butla z gazem (propan-butan) 11kg – 1352 szt.,Butla z Argonem (6.5m3) – 25 szt. , Tlen sprężony w butlach 10,8 m3 – 140 szt. , Butla spawalnicza z acetylenem (7kg) – 190 szt. Paulina Karasińska-Gorzelak 02/PGOR/2015 2015-01-30 2015-01-26 10:25:09
Wykonanie instalacji odgromowej klejowni wraz z wymianą istniejącej rozdzielni(kompletnej) Paulina Karasińska-Gorzelak 01/PGOR/2015 2015-01-27 2015-01-14 14:15:37
Usługa wylesienia terenu przedpola odkrywki przeznaczonej do eksploatacji w latach 2015-2016 Piotr Gębarowski 03/PGEB/2015 2015-01-19 2015-01-14 13:46:18
Usługa konserwacji oświetlenia na terenie Spółki w latach 2015-2016 Piotr Gębarowski 02/PGEB/2015 2015-01-16 2015-01-13 09:19:30
Czyszczenie osadników oraz rowów odprowadzających wody opadowe w KWB Turów Piotr Gębarowski 01/PGEB/2015 2015-01-13 2015-01-08 12:32:21
Zakup poduszek ciśnieniowych do pras wulkanizacyjnych Rafał Motyl 01/RMOT/2015 2015-01-16 2014-12-08 07:51:48
Łącznik Boreline 2 cale z kołnierzem płaskim DN50 PN10(materiał kołnierza – stal nierdzewna)– 70 kompletów | WĄŻ BORELINE 2 cale – 8000 m | Łącznik Boreline 2 cale z kołnierzem z wypustem DN100/2 cale wg rysunku (załącznik nr 6 do SIWZ)– 70 kompletów Paulina Karasińska-Gorzelak 19/PGOR/GW/2/2014 2014-12-10 2014-11-28 12:21:54
Wykonanie instalacji odgromowej klejowni wraz z wymianą istniejącej rozdzielni(kompletnej) Paulina Karasińska-Gorzelak 20/PGOR/PR/2/2014 2014-12-05 2014-11-27 14:28:48
Przeniesienie obkładarki i agregatu klejowego z oddziału w Turowie do oddziału w Rogowcu Piotr Gębarowski 14/PGEB/11/2014 2014-11-28 2014-11-26 08:41:38
Wykonanie pomiarów elektrycznych urządzeń i obiektów budowlanych będących w użytkowaniu przez BESTGUM POLSKA Sp. z o.o. Piotr Gębarowski 15/PGEB/11/2014 2014-11-28 2014-11-25 10:34:29
Samojezdne urządzenia dźwigowe do wymiany agregatów pompowych – 2 szt. Paulina Karasińska-Gorzelak 18/PGOR/GW/1/2014 2014-11-12 2014-11-04 07:48:17
Sadza techniczna granulowana N-220 i N-330 Jan Głowacki 31/jglo/2014 2014-11-17 2014-10-21 09:38:12
KAUCZUKU SKD- ND/ SKD-N i SKN- 2645 E Jan Głowacki 30/JGLO/2014 2014-12-01 2014-10-21 09:17:26
KAUCZUKU SKI-3 i SBR 1502/ 1500 Jan Głowacki 29/JGLO/2014 2014-11-18 2014-10-21 08:59:24
Zakup i dostawy środków chemicznych do produkcji mieszanek gumowych Jan Głowacki 28/JGLO/2014 2014-11-12 2014-10-21 08:21:55
„Wykonanie ujęcia i odprowadzenie wód powierzchniowych wraz z uporządkowaniem systemu hydrotechnicznego w zlewni sprowadzeń SP-1/O.3.1 oraz SP-1/O.3.6” Piotr Gębarowski 12/PGEB/10/2014 2014-10-14 2014-10-10 10:55:36
Wykonanie ujęcia i odprowadzenie wód powierzchniowych wraz z uporządkowaniem systemu hydrotechnicznego w zlewni sprowadzeń SP-3C.1 oraz SP-2C.1 Piotr Gębarowski 11/PGEB/09/2014 2014-09-29 2014-09-24 10:25:23
FOLIA JEDNOSTRONNIE MOLETOWANA PE 1000 -1600 Jan Głowacki 26/JGLO/2014 2014-09-19 2014-09-10 08:13:13
WORKI FOLIOWE Jan Głowacki 25/JGLO/2014 2014-09-17 2014-09-10 07:57:21
Budowa układu komunikacyjnego i odwodnienia w rejonie przenośnika magistrali węglowej Piotr Gębarowski 10/PGEB/09/2014 2014-09-12 2014-09-09 13:47:23