Tenders

Archives

Nazwa zamówienia Osoba prowadząca Numer postępowania Przetarg roztrzygnięty Termin składania ofert Data dodania
Dostawa ściernic dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o. Waldemar Wólkiewicz 01/WWOL/KL/2021 2021-02-24 2021-02-16 12:25:54
Dostawa benzyny ekstrakcyjnej Waldemar Wólkiewicz 02/WWOL/TP/2021 2021-02-10 2021-02-10 11:22:17
Zbycie Zbędnych Składników Majątku w BESTGUM POLSKA sp. z o.o. Jarosław Kaczmarek 11/JKAC/Z/2020 2021-02-15 2021-02-04 10:35:22
Warunki Sprzedaży Odpadów z BESTGUM POLSKA Sp z o.o. Jarosław Kaczmarek 1/JKAC/Z/2021 2021-02-12 2021-02-02 13:45:53
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 12 03 01 - wodne ciecze myjące oraz 12 01 09 - odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców Beata Gosławska 21/ BGOS/TP/2020 2020-12-17 2020-12-04 11:49:48
Świadczenie usług doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych Beata Gosławska 20/BGOS/PS/2020 2020-12-14 2020-12-04 10:48:12
Dostawa materiału wybuchowego nitroestrowego skalnego wodoodpornego Waldemar Wólkiewicz 19/WWOL/PS/2020 2020-12-18 2020-12-04 10:18:25
Dostawa zapalników nieelektrycznych, konektorów powierzchniowych oraz rurki detonującej Waldemar Wólkiewicz 18/WWOL/PS/2020 2020-12-18 2020-12-04 09:31:46
Zbycie Zbędnych Składników Majątku w BESTGUM POLSKA sp. z o.o. Jarosław Kaczmarek 08/JKAC/Z/2020 2020-12-11 2020-11-27 10:52:19
Dostawa tlenku cynku Łukasz Miłosz 11/LMIL/TP/2020 2020-12-07 2020-11-23 14:09:23
Dostawa trójtlenku antymonu Łukasz Miłosz 10/LMIL/TP/2020 2020-12-07 2020-11-23 14:01:27
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o. na terenie KWB Turów Beata Gosławska 19/ BGOS/PO/2020 2020-12-02 2020-11-18 11:36:48
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 070299 (guma z linkami stalowymi lub wzmacniana tkaniną) z Wydziału Usług – Oddział Turów. Andrzej Baryła 15/ABAR/2020 2020-11-25 2020-11-17 10:52:37
Dostawa kauczuku izoprenowego SKI 3 gr. 2 Łukasz Miłosz 09/LMIL/TP/2020 2020-12-01 2020-11-17 10:01:42
Dostawa odzieży, obuwia, środków ochrony osobistej oraz środków czystości Waldemar Wólkiewicz 17/WWOL/DB/2020 2020-11-27 2020-11-16 08:58:09
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych dla BESTGUM POLSKA sp. z o.o. na terenie KWB Bełchatów Andrzej Baryła 13/ABAR/PK/2020 2020-11-23 2020-11-10 08:05:21
Dostawa gazów technicznych Waldemar Wólkiewicz 16/WWOL/KL/2020 2020-11-13 2020-11-03 09:46:26
Dostawa mieszanki Argon+CO2 Waldemar Wólkiewicz 15/WWOL/TM/2020 2020-11-13 2020-11-03 09:40:18
Dostawa kleju primer i kleju właściwego do wulkanizacji połączeń guma-metal Łukasz Miłosz 08/LMIL/TP/2020 2020-10-14 2020-09-30 12:55:42
Dostawa surowców: chloroparafina 70%, grafit ekspandowany, środek dyspergujący cynkowo-węglowodorowy. Łukasz Miłosz 07/LMIL/TP/2020 2020-10-06 2020-09-22 12:15:33