Kontakt

 
BESTGUM POLSKA sp. z o.o. 97-427 Rogowiec ul.Św.Barbary 3, skr. poczt. 8 NIP: 769-217-75-10REGON: 100698606 Kapitał zakładowy 16.784.000,00 PLBank: PKO Bank Polski
Konto: 76 1020 1026 0000 1702 0232 1206
Sekretariat zarządu: Tel. (44) 737 18 50 | tel./fax (44) 737 18 52 E-mail: sekretariat@bestgum.pl
Biuro Zarządu: Tel.: (44) 737 18 09
BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
- Oddział Wulkanizacyjny Turów.
59-916 Bogatynia 3 ul. Górników Turowa 1 Dział W1 i W3 Tel.: 603 436 742
Nasze lokalizacje
Biuro Kadr, Płac i Spraw Socjalnych: Tel.: (44) 737 18 64
Wydział Marketingu i Sprzedaży: tel.: (44) 737 18 55
Wydział Logistyki i Handlu: Tel.: (44) 737 18 54
Naczelny Inżynier ds. Produkcji i Usług: Tel.: (44) 737 18 56
Wydział Produkcyjno Usługowy: Tel.: (44) 737 18 56
Wydział Produkcji Krążników: Tel.: (44) 737 11 02
Wydział Usług Wulkanizacyjnych - oddział Bełchatów: Tel.: (44) 737 18 57
Naczelny Inżynier ds. Pomocniczych Robót Górniczych: Tel.: (44) 737 60 73
Wydział Usług Wiertniczych: Tel.: (44) 737 60 70
Dział Finansowo - Księgowy: Tel.: (44) 737 18 13 - (44) 737 18 14
Inspektor Danych Osobowych - Justyna Urbaniak:Tel.: 669 330 153