Tenders

Nazwa zamówienia

Dialog Techniczny - Dostawa wiertnicy do skał trudnorabialnych

Osoba prowadząca Waldemar Wólkiewicz
Numer postępowania 19/WWOL/PW/2019
Przetarg roztrzygnięty
Termin składania ofert 2019-09-30
Data dodania 2019-09-25

załączniki:

- zaproszenie do udziału w Dialogu Technicznym

- zał. nr 1 - zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym

- zał. nr 2 - wstępny opis przedmiotu zamówienia

- zał. nr 3 - oświadczenie RODO