Tenders

Archives

Nazwa zamówienia Osoba prowadząca Numer postępowania Przetarg roztrzygnięty Termin składania ofert Data dodania
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych Beata Gosławska 07/BGOS/DS/2018 2018-10-03 2018-09-26 10:52:18
Dostawa ładowarki teleskopowej Waldemar Wólkiewicz 13/WWOL/PB/2018 2018-08-31 2018-08-22 08:09:41
Dialog techniczny Beata Gosławska Dostawa prasy wulkanizacyjnej 2018-08-10 2018-08-01 13:12:40
Dostawa drutu spawalniczego G3Si1 fi 1,2 Damian Szczypiński 04/DSZC/PM/2018 2018-08-02 2018-07-25 07:54:41
Dostawa płyt grzewczych do wulkanizacji gum o wymiarach 773x1850x50 Andrzej Baryła 3/ABAR/PB/2018 2018-07-20 2018-07-10 12:44:35
Dostawa prasy wulkanizacyjnej Beata Gosławska 04/BGOS/PB/2018 2018-07-17 2018-07-09 14:08:31
Dostawa ładowarki teleskopowej Waldemar Wólkiewicz 12/WWOL/PB/2018 2018-07-27 2018-07-09 11:39:40
Zakup i dostawa folii moletowanych Łukasz Miłosz 14/LMIL/PU/2018 2018-07-17 2018-07-04 13:58:07
Zakup i dostawa: środek dyspergujący cynkowo-węglowodorowy Łukasz Miłosz 13/LMIL/PU/2018 2018-07-17 2018-07-04 13:50:55
Zakup i dostawa kauczuku: butadienowy BR i styrenowy SBR Łukasz Miłosz 12/LMIL/PU/2018 2018-07-17 2018-07-04 13:41:09
Zakup i dostawa kauczuku SKI 3 gr.2 Łukasz Miłosz 11/LMIL/PU/2018 2018-07-17 2018-07-04 13:29:53
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 12 03 01-wodne ciecze myjące oraz 12 01 09 - odpadowe emulsje i roztwór z obróbki metali niezawierające chlorowców Beata Gosławska 03/BGOS/TP/2018 2018-07-11 2018-06-28 11:50:56
Dostawa benzyny ekstrakcyjnej III Waldemar Wólkiewicz 11/WWOL/PU/2018 2018-06-29 2018-06-20 13:54:35
Dostawa płyt grzewczych do defektów o wymiarach: 1000X300X48 400V 3900W , 1000X500X48 400V 4,5 KW Andrzej Baryła 2/ABAR/PB/2018 2018-07-02 2018-06-18 10:20:23
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 12 03 01-wodne ciecze myjące oraz 12 01 09 - odpadowe emulsje i roztwór z obróbki metali niezawierające chlorowców Beata Gosławska 02/BGOS/TP/2018 2018-06-08 2018-05-24 09:37:15
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 070299 (guma z linkami stalowymi lub wzmacniana tkaniną) Andrzej Baryła 1/ABAR/TU/2018 2018-06-08 2018-05-24 09:16:30
Zakup i dostawa grafitu ekspandowanego (modyfikowanego) Łukasz Miłosz 10/LMIL/PU/2018 2018-05-25 2018-05-14 13:34:15
Szkolenia okresowe bhp Waldemar Wólkiewicz 10/WWOL/DB/2018 2018-04-30 2018-04-18 12:38:53
Dostawa elastycznego przewodu Mandals 2 Damian Szczypiński 03/DSZC/PW/2018 2018-04-24 2018-04-16 10:04:11
Zakup i dostawa tlenku cynku 99,5% Łukasz Miłosz 9/LMIL/PU/2018 2018-04-25 2018-04-13 14:16:01