Produkcja krążników

  • produkcja krążników gładkich, ogumowanych, tarczowych, pierścieniowych, pokrytych poliuretanem
  • zakuwanie przewodów hydraulicznych