Remontujemy i budujemy

  •  Przenośniki stosowane w górnictwie odkrywkowym , a także dla zakładów zajmujących się recyklingiem odpadów
  •  Konstrukcje przenośników taśmowych
  •  Bębny do przenośników taśmowych
  •  Wykonujemy modernizacje przenośników taśmowych