Usługi wiertnicze

Nasza firma wykonuje szeroki zakres usług wiertniczych, należą do nich między innymi:

 • Wiercenie studni hydrogeologicznych w celu odwodnienia wyrobisk górniczych metodą obrotowo-udarową na sucho do 60 m o średnicy końcowej 419 mm
 • Projekt odwodnienia wykopów budowlanych, przemysłowych, składowisk odpadów oraz kompleksowe wykonywanie projektów odwodnienia terenu metodą studni depresyjnych
 • Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych obszarów projektowanych inwestycji poprzez: wiercenia badawcze, rozpoznawcze i sondowania podłoża gruntowego
 • Montaż i wymianę głębinowych agregatów pompowych
 • Pobór prób gruntów i wód gruntowych w celu ustalenia ich parametrów
 • Wiercenia otworów obserwacyjnych dla monitoringu wód gruntowych
 • Wykonanie otworów drenażowych oraz instalacji igłofiltrów
 • Wiercenia dla celów ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, drogowych oraz wykonywanie pali
 • Renowacja, czyszczenie i uaktywnianie studni głębinowych i piezometrów
 • Likwidacja nieprzydatnych otworów oraz ujęć wodnych
 • Wykonywanie studni zaopatrujące w wodę na cele przemysłowe lub prywatne
 • Czyszczenie kanalizacji , usuwanie zatorów w rurach.
 • Wiercenia otworów trudno-urabialnych dla potrzeb zakładów górniczych
 • Instrumentacje w studniach głębinowych ( wyławianie zerwanych pomp, kabli itp.)
 • Wykonywanie inspekcji telewizyjnych studni głębinowych do 350 m

 

Skontaktuj się z nami!