Achievements

 

Tytuł Wicemistrza Techniki został przyznany Bestgum Polska sp. z o.o. za rozwiązanie “ Trudnopalna mieszanka gumowa stosowana w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem oraz mieszanka gumowa do kontaktu z żywnością stosowana w zakładach cukrowniczych”.